“Een enigszins vrolijke noot gaf aan dat ons leven weer doorgaat.”

Dag Marinka, goede morgen,

Na het vertrek van de kinderen breekt er weer een moment aan voor bezinning. Rust en stilte zijn hierbij onontbeerlijk.

Terugkijkend op de uitvaart zie ik terug op een stijlvolle plechtigheid met veel warmte. Jouw bemoeienis heeft veel voor ons betekend. De rust en empathie, die je voortdurend uitstraalde gaf steun en vertrouwen.

Een goed moment was ook het samenzijn bij ons thuis met jou en de intieme vrienden; een enigszins vrolijke noot gaf aan, dat ons leven weer doorgaat hoe moeilijk dat ook zal zijn. Ik wil je hierbij hartelijk dank zeggen voor de voortreffelijke manier, waarop je met veel aandacht voor een ieder deze uitvaart begeleid hebt.

Hartelijke groet, Guido