Begraafplaats Eerbeek

Begraafplaats Eerbeek

Begraafplaats Eerbeek

De gemeentelijke begraafplaats Eerbeek ligt aan de Coldenhovenseweg en heeft ondanks de ligging in een gebied met veel industriële bedrijvigheid een mooi groen karakter. Er zijn bomen -met name aan de zoom van de begraafplaats- die een eeuw lang ongestoord hebben kunnen groeien en ook bij de herinrichting van de afgelopen jaren is er het nodige groen aangeplant.

Ruimte voor nieuwe graven

De gemeente Brummen besloot tot die herinrichting doordat de begraafplaats vol dreigde te raken. Een gedeelte van de beschikbare capaciteit voor de nabije toekomst is gevonden door  het ruimen van oude graven. Het ruimen van graven kan echter pas nadat de gemeente afdoende heeft onderzocht of nabestaanden het graf willen aanhouden. Een van de manieren waarop dat gebeurt is het plaatsen van bordjes bij de graven die in aanmerking komen om geruimd te worden met de oproep aan de rechthebbenden om contact op te nemen met de gemeente.

Begraafplaats Eerbeek. de groene bordjes markeren de plaats voor nieuwe graven

de groene bordjes markeren de plaats voor nieuwe graven

De honderden bordjes zorgen voor een onrustig beeld maar hebben voor de komende jaren voldoende ruimte voor nieuwe graven opgeleverd.

Algemene Begraafplaats Eerbeek. Coldenhovenseweg 85a, 6961EC Eerbeek 

bekijk op de kaart