Begrafenis

Een duidelijke plek om te herdenken

Veel mensen vinden een begrafenis een mooi ritueel en voor nabestaanden is het vaak een prettig idee dat er een duidelijke plek is waar je naar toe kan gaan en herinneringen op kunt halen. Op zo’n gedenkplek kan het afscheid geleidelijk plaatsvinden. Als er sprake is van een bestaand graf waar al een geliefde ligt, ziet men een begrafenis vaak als een hereniging.

Iedereen is vrij een begraafplaats te kiezen, in welke plaats dan ook. Wel is het zo dat de regelgeving per gemeente of begraafplaats kan verschillen en de prijzen kunnen enorm uiteenlopen. Het is dus zaak om u goed te laten voorlichten.

Particulier graf of algemeen graf

Er worden verschillende termen gebruikt om aan te geven om wat voor een soort graf het gaat. Als wordt gesproken over een huur– of koopgraf kan dit verwarring opleveren. Waar u voor betaald zijn grafrechten en deze geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Er zijn rechten voor een particulier graf of voor een algemeen graf.

Bij een particulier graf, ook wel familiegraf of eigen graf genoemd, is de termijn waarvoor grafrechten worden betaald is meestal twintig of dertig jaar. De rechthebbende -meestal een familielid- is degene op wiens naam het graf staat en deze bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden. Doorgaans is er ruimte voor twee of drie personen. Na afloop van de termijn kan deze met telkens tien jaar verlengd worden. Verlengt u de grafrechten niet, dan mag het graf geruimd worden.

Ook in een algemeen graf is vaak plek voor meerdere overledenen, maar in dit geval bepaalt de beheerder van de begraafplaats wie in het graf begraven worden. Men wordt begraven op volgorde van overlijden. Nabestaanden hebben daar geen invloed op en kunnen ook de rechten niet verlengen. De gemeente kan zo’n graf na 10 jaar laten ruimen.

Begrafenis op een natuurbegraafplaats

Een plek in het bos of open terrein

Met een begrafenis op een natuur-begraafplaats kiest u voor een laatste rustplaats in de natuur. Je kan er een plek in het bos of open terrein uitzoeken voor een blijvend graf in een groene omgeving. Het is de bedoeling dat de gebieden hun natuurlijke uitstraling behouden en er zijn dan ook geen geordende rijen met grote grafmonumenten.

Er zijn verschillende natuurbegraafplaatsen in Nederland en in deze regio zijn dat Westerwolde in Assel bij Apeldoorn waar de grafrechten voor 99 jaar geldig zijn, en natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem waar de rechten voor onbepaalde tijd worden afgegeven. In 2019 is in Elspeet natuurbegraafplaats Elspeterbos geopend. De kosten zijn eenmalig en niemand hoeft zich daarna ooit zorgen te maken over verlenging van de rechten. Het graf is en blijft onderdeel van de natuur.