Natuurbegraafplaats

Een blijvend graf in de natuur

Zicht op het veld bij Heidepol

Heidepol: voor een graf in het bos of open terrein

Met een begrafenis op een natuurbegraafplaats kiest u voor een laatste rustplaats in de natuur. Je kan er een plek in het bos of open terrein uitzoeken voor een blijvend graf in een groene omgeving. Het is de bedoeling dat de gebieden hun natuurlijke uitstraling behouden en er zijn dan ook geen geordende rijen met grote grafmonumenten.

Het aantal natuurbegraafplaatsen in Nederland groeit langzaam. In deze regio liggen Westerwolde bij Assel waar de grafrechten voor 99 jaar geldig zijn, en natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem waar de rechten zelfs eeuwigdurend zijn. De kosten zijn eenmalig en nabestaanden hoeven zich daarna nooit meer zorgen te maken over verlenging van de rechten. Het graf is en blijft onderdeel van de natuur.

Natuurbegraafplaats. Zwerfkei op Westerwolde

Zwerfkei op Westerwolde

Op de natuurbegraafplaats in Assel mag een zwerfkei als grafmonument geplaatst worden en op Heidepol kan alleen een gedenkteken geplaatst worden in de vorm van een houten schijf met een naam.

Gaandeweg zal dit teken weer opgaan in zijn natuurlijke omgeving. Nabestaanden herkennen de plek aan de omgeving: de boom die u koos, de open plek, de ligging op het terrein. Het graf kan altijd teruggevonden worden met behulp van GPS apparatuur. De coördinaten van de ligging van elk graf zijn vastgelegd bij een notaris.