Natuurbegraafplaats

Een blijvend graf in de natuur

Zicht op het veld bij Heidepol

Heidepol: voor een graf in het bos of open terrein

Met een begrafenis op een natuurbegraafplaats kiest u voor een laatste rustplaats in de natuur. Je kan er een plek in het bos of open terrein uitzoeken voor een blijvend graf in een groene omgeving. Het is de bedoeling dat de gebieden hun natuurlijke uitstraling behouden en er zijn dan ook geen geordende rijen met grote grafmonumenten.

Het aantal natuurbegraafplaatsen in Nederland groeit langzaam. In deze regio liggen Westerwolde bij Assel waar de grafrechten voor 99 jaar geldig zijn, en natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem waar de rechten zelfs eeuwigdurend zijn. De kosten zijn eenmalig en nabestaanden hoeven zich daarna nooit meer zorgen te maken over verlenging van de rechten. Het graf is en blijft onderdeel van de natuur.

Eind 2019 is aan de  rand van Elspeet begraafplaats Elspeterbos geopend en sinds 2021 is een natuurbegrafenis ook bij Vorden mogelijk op begraafplaats Schapenmeer.

Natuurbegraafplaats. Zwerfkei op Westerwolde

Zwerfkei op Westerwolde

Op de natuurbegraafplaats in Assel mag een zwerfkei als grafmonument geplaatst worden. De laatste jaren zijn op steeds meer graven lantaarns en andere objecten geplaatst. Volgens sommigen kun je dan ook niet meer echt spreken van een natuurbegraafplaats. 

een nieuw graf op een natuurbegraafplaats

een boomschijf op een nieuw graf

Op Heidepol kan alleen een gedenkteken geplaatst worden in de vorm van een houten schijf met een naam. Gaandeweg zal dit teken weer opgaan in zijn natuurlijke omgeving. Nabestaanden herkennen de plek aan de omgeving: de boom die u koos, de open plek, de ligging op het terrein. Het graf kan altijd teruggevonden worden met behulp van GPS apparatuur. De coördinaten van de ligging van elk graf zijn vastgelegd bij een notaris.